June 07, 2012

Hurray voor de CBPL! (en in your face stad Mechelen)

Since this post is local to Belgium and more specific Mechelen, I'm going to write it in Dutch. My apologies to the English speaking folks following my blog (if any ;-) )

Waarover gaat het?

Vlak nadat ik een bouwvergunning aanvroeg in Mechelen om renovaties te doen aan mijn woonst, begon ik van een hoop bedrijven van bouwmaterialen geadresseerde reclame te krijgen. Elke dag zat er wel een ander stuk in mijn bus. Ik heb zelf een hartsgrondige hekel aan reclame, er kleven niet voor niets 2 NEE stickers op mijn brievenbus (wat de ronddragers overigens nog steeds niet tegenhoud). 

Kun je niets tegen beginnen, toch?

Toen de vloed aan reclame niet stopte besloot ik om een klacht in te dienen tegen Stad Mechelen bij de CBPL (Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer). Zo'n praktijken kunnen gewoon niet meer.

Na ettelijke maanden over en weer mailen (want snel zijn ze helaas niet) en de nodige bewijsstukken (reclame dus) over te maken, heb ik vandaag dan toch een brief gekregen die mij hoop geeft. 

De CBPL heeft heel deze zaak heel grondig opgevolgd. Ze heeft de stad Mechelen meermaals om verantwoording gevraagd (met 2 herinneringsbrieven tussendoor wegens geen antwoord). Uiteindelijk is Mechelen dan toch in beweging gekomen en daar heb ik vandaag verslag van gekregen.

Wat dan?

Sta me toe een deel van de brief openbaar te maken:
Geachte heer,
Ik verwijs hierbij naar mijn e-mail d.d. 31 januari 2012 waarin ik u beloofde u op de hoogte te brengen van het antwoord van de Stad Mechelen.
 Na het versturen van twee herinneringsbrieven aan de stad Mechelen heeft de Commissie op 23 mei 2012 een antwoord ontvangen.
Uit hun antwoord blijkt dat bij de controle van de verwerking van de persoonlijke gegevens, na de beslissing van het College van burgemeester en schepenen, de gegevens worden doorgegeven aan het Kadaster en aan het Nationaal Instituut voor statistiek. De gegevens worden ook doorgegeven aan zogenaamde "niet-relevante" instantie (Belgacom, Bouwkroniek, BTW, Confederatiebouw, Electrabel, Pidpa, Polder). Dit systeem is blijkbaar al vele jaren een gewoonte.
 Naar aanleiding van het schreven van de Commissie heeft het College van burgemeester en schepenen beslist dat er geen gegevens meer worden doorgegeven aan niet-relevante instanties.

W00t zou ik zo zeggen! Ik heb er zelf niets meer aan, moet me nog altijd van al die adreslijsten zien te krijgen, maar aan de toekomstige bouwvergunnings-aanvrager: You're welcome! :-)

Ik weet niet waarom ze het al jaren zo doen, maar het hoort gewoon niet. Ik heb letterlijk weken aan een stuk 3 tot 4 stukken reclamedrukwerk per dag gekregen.